پنجمین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد فناوری های نرم


در پنجمین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد فناوری های نرم مورخ 04/09/1394 که با حضور جناب اقای دکتر پورسراجیان ریاست محترم پارک علم و فناوری یزد برگزار گردید پذیرش هسته پیشگامان راسخ شهر ارایه و تسویه حساب شرکت رسانه پژوهشی بکر اندیشان مورد بررسی قرار گرفت.