شرکت در کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی


شرکت های مرکز رشد فناوری های نرم در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی که مورخ 25 و 26 اردیبهشت ماه در محل سالن همایش های بین المللی رازی تهران برگزار شد حضور داشتند.