شرکت در پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری


در نخستین روز این کنفرانس منوچهر منطقی رییس کنفرانس، محمدرضا آراستی رییس کمیته علمی این کنفرانس، پروفسور او گرن استرند استاد اقتصاد و مدیریت و بنیانگذار مرکز مطالعات مالکیت فکری در chalmers university of technology سوئد، حمید نوری استاد مدیریت فناوری و ادغام سازمانی در wilfrid laurier university کانادا، شهرام مصباح موسس و مدیرعامل شرکت strategic manufacturing solutions ILEDGE/INC امریکا، داریوش محجوبی  استاد مدیریت کسب وکار و کارآفرینی university of texas امریکا، کیوان وکیلی استادیار استراتژی و کارآفرینی در londen business school انگلستان، اندره پیکالوگا استاد مدیریت نوآوری در scuola superior sant'Anna و رییس Italian network of university technology transfer offices (NETVAL) ایتالیا سخنرانی کردند.