شرکت در نمایشگاه منطقه ای فن بازار یزد


به مناسبت هفته پژوهش و فناوري نمايشگاه فن بازار يزد با حضور حميدرضا نصيري زاده رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد و جمعي از مسئولين و مديران حوزه پژوهش و فناوري استان افتتاح شد.

در اين نمايشگاه دانشگاه ها، پارك علم و فناوري يزد و مراكز آموزشي و پژوهشي استان به ارائه دستاوردهاي خود مي پردازند. شايان ذكر است پارك علم و فناوري يزد در قالب چهار غرفه ستادي پارك، مركز رشد زيست فناوري، مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات و مركز رشد فناوري هاي نرم در اين نمايشگاه شركت نموده و دستاوردهاي خود را ارائه مي دهند.