بازدید دبیر ستاد توسعه فناورهای نرم از مرکز رشد فناوری های نرم


دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی ریاست جمهوری در حاشیه افتتاح مرکز توسعه فناوری هنرهای دیجیتال، 17 شهریور 95 از مرکز رشد فناوری های نرم پارک علم و فناوری یزد، بازدید کرد.

محمدحسین سجادی که برای افتتاح مرکز توسعه فناوری هنرهای دیجیتال  به یزد سفر کرده بود با حضور در مرکز رشد فناوری های نرم پارک علم و فناوری یزد از چند شرکت مستقر در این مرکز بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت های آنان قرار گرفت.