اولین جلسه شورای سیاست گذاری مرکز رشد فناوری های نرم


اولین جلسه شورای سیاست گذاری مرکز رشد فناوری­های نرم با حضور اکثریت اعضا در محل سالن جلسات پارک علم و فناوری اقبال برگزار گردید در این جلسه علاوه بر گزارش چند ماهه فعالیت مرکز ، مسائل و مشکلات مربوط به مرکز مورد بررسی قرار گرفت.